Oznamujeme všetkým záujemcom o aplikáciu, že pre nové záznamy od roku 2020 nie je poskytovaná podpora pri zmene legislatívy. Preto pre rok 2020 už nie je možné zakúpiť novú licenciu.
Záznamy za rok 2019 a predošlé sú naďalej k dispozícii všetkým klientom.
Ďakujeme všetkým klientom za využívanie aplikácie do tejto doby.


Vitajte na stránke online internetovej aplikácie EnviroEco.sk

Aplikácia Vám zjednoduší evidenciu vzniku odpadov a nakladania s nimi a odbremení Vás od zložitého vytvárania Ohlásení. 

Pre prihlásenie sa do aplikácie alebo pre prvotnú registráciu stlačte tlačítko "Prihlásiť

 

Aplikácia Online evidencia odpadu (EnviroEco.sk) je vytvorená v súlade so:

  • Zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z.z.,
  • Vyhláškou 365/2015 Z.z. (Katalóg odpadov)
  • Vyhláškou 366/2015 Z.z. (Vyhláška o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti). 

 

 

V súčasnosti aplikácia umožňuje automaticky vytvoriť výstupy v rozsahu  Vyhlášky 366/2015 Z.z., príloha 1 a príloha 2. 

Ďalšie moduly budú postupne pridávané.

  

obsahuje katalóg odpadov s možnosťou vyhľadávania
neobmedzene firiem aj pracovníkov v rámci firmy
generovanie evidenčných listov všetkých typov činností a ohlaseni
prehľad držiteľov odpadov / vznik aj nakladanie s odpadmi za ľubovoľné obdobie