Aplikácia slúži na:

 • Evidenciu vzniku odpadov a nakladania s nimi
 • Automatické generovanie ohlásení pre zákonom definované inštitúcie

Podmienkou pre využívanie aplikácie je registrácia používateľa.

 

Charakteristika aplikácie:

 • Jednoduché vytváranie a spracovávanie záznamov o odpadoch pre jednu alebo viac firiem
 • Podpora firiem s viacerými prevádzkami
 • Webová aplikácia prístupná z rôznych zariadení (PC, notebook, tablet, telefón)
 • Zobrazenie sa prispôsobí veľkosti obrazovky koncového zariadenia
 • Podpora práce jedného alebo viacerých používateľov
 • Jednoduché riadenie oprávnení používateľov pri multiužívateľskom prostredí Evidencia odpadu:

Aplikácia umožňuje evidovať odpady na základe vytvárania záznamov, pričom 1 záznam reprezentuje 1 riadok zápisu v evidenčnom liste. Záznamy môžete vytvárať postupne, pričom sa nemusíte starať o to, do ktorého evidenčného listu máte záznam spraviť. Aplikácia sa postará o správne zaradenie záznamu do príslušného evidenčného listu na základe zadaného kódu činnosti a kódu odpadu

 • Jednoduché vytváranie a spracovávanie záznamov o odpadoch pre jednu alebo viac firiem
 • Podpora vytvárania nových záznamov kópiou z existujúcich
 • Podpora vyhľadávania v katalógu odpadov
 • Preddefinovaný výber typu hmotnosti odpadu (príjem / nakladanie) v súlade s platnou Vyhláškou
 • Kontrola vyplnenia povinných údajov pri ukladaní záznamu
 • Zakladanie údajov o predchádzajúcom / nasledujúcom držiteľovi počas tvorby záznamu (vytvára sa len pri prvom použití tohto držiteľa)

 Pozn.: Pred vytváraním záznamov je potrebné mať vytvorenú firmu, pre ktorú chcete robiť evidenciu.

 
Aplikácia obsahuje kompletný Katalóg odpadov definovaný vyhláškou a umožnuje v ňom jednoducho vyhľadávať. Stačí zadať časť katalógového čísla alebo časť názvu odpadu a aplikácia Vám ponúkne možnosti, z ktorých si niektorú vyberiete kliknutím na ňu
Technologicky je aplikácia vytvorená ako webová aplikácia, to znamená, že používateľ ju môže využívať z akéhokoľvek miesta (podmienkou je len prístup na internet) a z ľubovoľného koncového zariadenia (PC, notebook, tablet, mobilný telefón). 
V súčasnosti aplikácia umožňuje automaticky vytvoriť výstupy v rozsahu prílohy 1 a prílohy 2 Vyhlášky 366/2015 Z.z. (Evidenčné listy, ročné a štvrťročné ohlásenia). 

Evidenčné listy aj Ohlásenia sú automaticky generované z Vami vytvorených záznamov, dostupné sú cez záložku "Evidenčné listy" a záložku "Ohlásenia" kliknutím na tlačítko "zobraziť". Dokument sa Vám otvorí v internetovom prehliadači a Vy si pomocou štandardných nástrojov prehliadača môžete dokument previesť do PDF formátu (a uložiť alebo vytlačiť).

Pozn.: Pokiaľ sa Vám na dokumente zobrazujú nežiadúce údaje v hlavičke a pätičke dokumentu, je to záležitosť nastavenia tlače vo Vašom prehliadači, kde zobrazenie týchto údajov môžete odstrániť.