kontakt@enviroeco.sk

 

Poskytovateľ

SOLITAGE Group, s.r.o.,  IČO: 36402222, IČ DPH: SK2021609799

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd. Sro, vložka.č.13247/L 

 

Prevádzkovateľ

ProfiWeb, s.r.o.,  IČO: 47563605, DIČ: 2024006776

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Odd. Sro, vložka.č.61446/L

 Napíšte nám