Ceny v cenníku sú uvedené bez DPH. K uvedeným cenám bude účtovaná DPH podľa platných predpisov

 

1. Ceny za licencie - závislé od počtu záznamov a počtu používateľov:

  • Podľa počtu záznamov

Druh licencie        

Počet záznamov                                      

Základná sadzba (ZS)

Bez licencie

do 10 záznamov bez ohľadu na obdobie        

0 €

Mini

do 30 záznamov / kalendárny rok

49 €

Štandard

do 100 záznamov / kalendárny rok

99 €

Max

do 500 záznamov / kalendárny rok

189 €

Profi

do 1500 záznamov / kalendárny rok

279 €

Enterprise

Ultra

do 4000 záznamov / kalendárny rok

4000 záznamov / kalendárny rok


349 

499 

 

  • Podľa počtu používateľov (násobené koeficientom k základnej sadzbe ZS)

1 používateľ

ZS

2-3 používatelia

ZS x 1,5  

4-6 používateľov

ZS x 2,0 

7-10 používateľov

ZS x 2,5 

11-20 používateľov             

ZS x 3,0 

> 20 používateľov          

ZS x 4,0      

 

Poznámky:

  • Pri potrebe prejsť na vyššiu licenciu sa dopláca len cenový rozdiel medzi aktuálnou a požadovanou licenciou  
  • Ak má firma jednu alebo viac prevádzok / závodov, licencia platí na celú firmu bez ohľadu na počet prevádzok (licenciou je obmedzený len celkový počet záznamov a počet užívateľov)
  • Pri spracovávaní evidencie odpadov pre viac klientov je možné jednotlivé firmy licencovať samostatne, alebo aj využívať 1 licenciu pre viac firiem 

 

2. Ceny za služby administrátora

Druh úkonu

Cena

Zrušenie prístupu používateľovi                               

20 

Zmena užívateľských oprávnení pre používateľa

   20 €   

Obnovenie vymazaných záznamov do 20 záznamov

30 €

Obnovenie vymazaných záznamov nad 20 záznamov           

 50 € 

Obnovenie vymazanej firmy a jej záznamov

100  

Iné požadované služby od administrátora

cena dohodou (odsúhlasená e-mailom)